Συναυλία για την ολοκλήρωση του διεθνούς μουσικού εργαστηρίου